Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych jest zasiłkiem o charakterze okresowym. Jest świadczeniem pieniężnym – środki te mają zapewnić podstawę egzystencji osobie, która utraciła zatrudnienie i szuka nowej pracy. Zasady przyznawania zasiłku dla bezrobotnych są regulowane odpowiednimi przepisami.

Efekty transformacji po 1989 r.

Opisywane świadczenia to jeden z rezultatów transformacji polskiej gospodarki, która rozpoczęła się po 1989 r. Pojawiła się wówczas konieczność restrukturyzacji poszczególnych działów gospodarki, co z kolei niosło za sobą ogromne ryzyko w postaci masowego bezrobocia. W obliczu takiego zagrożenia rząd zdecydował się na wprowadzenie w życie rozwiązań, których zadaniem było zabezpieczenie egzystencji ludzi  tracących swoje posady. Rozwiązania te zasadniczo różniły się od tych obowiązujących obecnie – np. początkowo nie istniała maksymalna granica wypłacania zasiłku. Na przestrzeni kolejnych lat przepisy poddawano rozmaitym modyfikacjom.

W chwili obecnej bezrobocie to jeden z najbardziej palących problemów społecznych. Z oficjalnych danych wynika, iż w Polsce są ponad 2 mln bezrobotnych. Zaznaczyć jednak przy tym należy, iż w rzeczywistości takich osób jest więcej – nie wszyscy bowiem rejestrują się w urzędach pracy. Wpływ na taki stan rzeczy ma m. in. to, że nie każdemu przysługuje prawo do zasiłku. Stopa bezrobocia w grudniu 2013 r. wynosiła 13,4 % – a zatem w porównaniu z analogicznym okresem w 2012 r. nie uległa zmianie, aczkolwiek należy zauważyć, iż w porównaniu z grudniem 2012 r. w grudniu 2013 r. wzrosła liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych.

Status osoby bezrobotnej

Otrzymanie zasiłku jest uzależnione od spełnienia kilku istotnych warunków. Przede wszystkim trzeba posiadać status osoby bezrobotnej, co wiąże się z obowiązkiem rejestracji w stosownym powiatowym urzędzie pracy. Pomimo tego, iż pojęcie bezrobotnego jest generalnie bardzo szerokim zagadnieniem, dla urzędów pracy definicja ta jest dosyć zawężona i swoim zakresem obejmuje osoby:

- pełnoletnie,

- zameldowane w Polsce lub przebywające w naszym kraju legalnie,

- które nie osiągnęły wieku emerytalnego, nie uczą się oraz nie są skierowane na żadne szkolenie przez PUP.