Ile wynosi?

Zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom niezatrudnionym, które spełniają odpowiednie wymogi. Okres otrzymywania zasiłku jest zdeterminowany stopą bezrobocia w konkretnym powiecie, co się natomiast tyczy jego wysokości, to na terenie całego kraju obowiązują jednakowe wartości.

Staż pracy a wysokość zasiłku

Podstawę do obliczenia wysokości świadczenia wypłacanego konkretnej osobie stanowi jej staż pracy.

- osobom o stażu pracy mniejszym niż 5 lat przysługuje zasiłek w wysokości 80 % kwoty podstawowej,

- osobom o stażu pracy od 5 do 20 lat przysługuje zasiłek w wysokości 100 % kwoty podstawowej,

- osobom o stażu pracy powyżej 20 lat przysługuje zasiłek w wysokości 120 % kwoty podstawowej.

Wysokość zasiłku od 1 czerwca 2013 r.

Bardzo ważne jest również to czy zasiłek został przyznany do dnia 31 grudnia 2009 r., czy też po tym terminie. Jego kwota jest waloryzowana w dniu 1 czerwca każdego roku – przy ustalaniu jego wysokości brane są pod uwagę ceny towarów i usług jakie obowiązywały w poprzednim roku.

W związku z tym od 1 czerwca 2013 r. obowiązują następujące stawki:

- 533,30 zł dla zasiłku przyznanego do dnia 31 grudnia 2009 r. osobie o stażu pracy mniejszym niż 5 lat – jest to kwota obowiązująca przez cały okres posiadania prawa do zasiłku,

- 658,90 zł dla zasiłku przyznanego po 31 grudnia 2009 r. osobie o stażu pracy mniejszym niż 5 lat – jest to kwota obowiązująca przez pierwsze trzy miesiące posiadania prawa do zasiłku,

- 517,40 zł dla zasiłku przyznanego po 31 grudnia 2009 r. osobie o stażu pracy mniejszym niż 5 lat – jest to kwota obowiązująca przez kolejne miesiące posiadania prawa do zasiłku,

- 660,60 zł dla zasiłku przyznanego do dnia 31 grudnia 2009 r. osobie o stażu pracy od 5 do 20 lat – jest to kwota obowiązująca przez cały okres posiadania prawa do zasiłku,

- 823,60 zł dla zasiłku przyznanego po 31 grudnia 2009 r. osobie o stażu pracy od 5 do 20 lat – jest to kwota obowiązująca przez pierwsze trzy miesiące posiadania prawa do zasiłku,

- 646,70 zł dla zasiłku przyznanego po 31 grudnia 2009 r. osobie o stażu pracy od 5 do 20 lat – jest to kwota obowiązująca przez kolejne miesiące posiadania prawa do zasiłku,

- 800,00 zł dla zasiłku przyznanego do dnia 31 grudnia 2009 r. osobie o stażu pracy powyżej 20 lat – jest to kwota obowiązująca przez cały okres posiadania prawa do zasiłku,

- 988,40 zł dla zasiłku przyznanego po 31 grudnia 2009 r. osobie o stażu pracy powyżej 20 lat – jest to kwota obowiązująca przez pierwsze trzy miesiące posiadania prawa do zasiłku,

- 776,10 zł dla zasiłku przyznanego po 31 grudnia 2009 r. osobie o stażu pracy powyżej 20 lat – jest to kwota obowiązująca przez kolejne miesiące posiadania prawa do zasiłku.