Szkolenia z UP

Urzędy pracy organizują różnego rodzaju szkolenia, których celem jest przede wszystkim aktywizowanie osób bezrobotnych, ale nie tylko – oferta w tym zakresie nie jest bowiem adresowana jedynie dla bezrobotnych, lecz generalnie do wielu grup osób pragnących zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

O czym pamiętać?

Opisywane szkolenia są finansowane w głównej mierze ze środków urzędów pracy. Mają one charakter otwarty, co oznacza, że skorzystać z nich mogą zarówno bezrobotni, jak i osoby pracujące, które są w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy; osoby zatrudnione w zakładzie postawionym stanie upadłości; osoby korzystające z  pomocy społecznej.

Każdy, kto zdecyduje się skorzystać ze szkoleń organizowanych rzez PUP musi pamiętać o wynikających z tego zobowiązaniach. Chodzi nade wszystko o to, że w przypadku przerwania szkolenia z własnej winy należy się liczyć z koniecznością zwrotów kosztów szkolenia, do których są zaliczane:

- koszty badań lekarskich i psychologicznych,

- koszty egzaminów,

- koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia,

- koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,

- należność przysługująca instytucji szkoleniowej.

Szkolenia grupowe i indywidualne

Szkolenia organizowane przez urzędy pracy można podzielić na dwie grupy:

- szkolenia grupowe – są one organizowane pod kątem potrzeb konkretnego urzędu pracy, to m. in. kursy księgowości, kursy na operatorów wózków widłowych czy kursy na prawo jazdy kat. C,

- szkolenia indywidualne – mają one związek z tzw. instytucją uprawdopodobnienia; PUP może takie szkolenie sfinansować np. wówczas, gdy osoba ubiegająca się o udział w szkoleniu dołączy do wniosku oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia tejże osoby na okres co najmniej 3 miesięcy po ukończeniu przez nią danego szkolenia; podobnie jest wówczas, gdy osoba zgłaszająca się na szkolenie zadeklaruje, że po jego ukończeniu uruchomi własną działalność gospodarczą.

Jak dostać się na szkolenie?

Każda osoba zainteresowana uczestnictwem w szkoleniu powinna:

- sprawdzić czy interesujące ją szkolenie PUP posiada w swej ofercie na dany rok; stosownych informacji na ten temat udzielają urzędy pracy, można je także znaleźć na stronach internetowych urzędów,

- sprawdzić czy spełnia wszystkie wymogi, aby wziąć udział w szkoleniu,

- uzyskać oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia – odnosi się to do szkoleń indywidualnych,

- złożyć wniosek o dofinansowanie szkolenia.

Do składania wniosków służą odpowiednie formularze – są one dostępne w urzędach pracy. Wniosek należy złożyć w wymaganym terminie – nie są za to pobierane opłaty. Także i szkolenia są bezpłatne, aczkolwiek należy pamiętać o obowiązku zwrotu kosztów w przypadku nie ukończenia szkolenia z własnej winy.

Poniżej przykładowy wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne:

ScreenShot001

ScreenShot002